BEMER-verisuoniterapia

Istuminen, stressi, huono unenlaatu ja ikääntyminen ovat niitä yleisiä syitä, jotka heikentävät kehon luonnollisia toimintoja ja vaikuttavat haitallisesti terveyteemme.

Ravinteiden ja hapen parempi hyödyntäminen soluissa sekä aineenvaihduntatuotteiden tehokkaampi poistuminen vaikuttavat kehon itsesäätelymekanismeihin. Heikentyneen mikroverenkierron stimuloiminen BEMER-terapian avulla auttaa kehoamme toimimaan paremmin. Luonnollisesti, helposti ja turvallisesti. BEMER terapialla ei ole todettu minkäänlaisia haitallisia sivuvaikutuksia.

Fysikaalinen verisuoniterapia BEMER parantaa mikroverenkiertoa sekä edistää verenvirtausta pienimmissä verisuonissa. Tämä parantaa kehon solujen suorituskykyä, joka puolestaan auttaa kivun helpottumisessa sekä tukee kehon omia itseään korjaavia prosesseja.

Verenkierto on ihmiskehon jakelujärjestelmä. Se huolehtii kudosten ja elinten ravinnon- ja hapensaannista sekä aineenvaihduntatuotteiden poiskuljetuksesta. Näistä prosesseista 75 % tapahtuu pienimmissä verisuonissamme - mikroverenkierrossamme.

Lukuisat kaksoissokkotutkimukset ovat osoittaneet BEMER-terapian tehokkuuden. Haavojen parantumisen, suorituskyvyn lisääntymisen ja kehon uusiutumisprosessien aloilla ovat tutkimuksemme tehneet uraauurtavaa työtä. BEMER-tuotteet ovat virallisesti rekisteröity lääkinnällisiksi laitteiksi EU:n alueella.

KUINKA BEMER OIKEIN TOIMII?

Maapallon muodostama magneettikenttä on voimakkuudeltaan (Suomessa) noin 50 mikroteslaa (µT), kun taas BEMER-terapiassa käytettävät voimakkuudet ovat 3,5 µT - 50 µT koko kehon hoitoalustalla. Kuinka terapia voi vaikuttaa näin alhaisilla voimakkuuksilla? Emmehän saa hoitovaikutusta päivittäisestä maan magneettikentässä oleilustakaan. Selitys piilee siinä, että maan magneettikenttä on STAATTINEN, kun taas BEMER-terapiassa käytettävä sähkömagneettikenttä on PULSOIVA eli tietyillä taajuuksilla sykkivä. Tämä PULSSI muodostaa erityisen SIGNAALIN, jolla on hoitava vaikutus kehoomme.

VOIMAKKUUS JA SIGNAALI OVAT KAKSI ERI ASIAA

Mietitäänpä hetken radion toimintamekanismia. Voimme säätää äänen voimakkuuden haluamallemme tasolle. Mutta äänen VOIMAKKUUS määrää vain sen, kuinka kovalla äänellä kuulemme lähetyksen - ei sitä MITÄ kuulemme. Sen MITÄ kuulemme, määrää lähetys eli ÄÄNIAALTO (signaali), jonka korvamme ottaa vastaan. Sen mukaisesti kuulemme joko klassista musiikkia, iskelmää, puhetta tai jotakin muuta. Pelkkä äänen voimakkuus ei siis riitä, tarvitaan myös lähetys eli signaali.

BEMER-terapian vaikutuksen voi ymmärtää samaan tapaan. Terapian ydin on pulsoivan sähkömagneettisen kentän muodostama ainutlaatuinen, patentoitu, moniulotteinen SIGNAALI. Sähkömagneettikentän VOIMAKKUUS on tarpeen, sillä sen avulla signaali kuljetetaan kehoon, mutta yksin se ei riitä. Tutkimuksin ja mittauksin on todettu, että alhaiset voimakkuudet riittävät mikroverenkierron stimuloimiseksi tällä signaalilla.

VAIKUTUS REAALIAIKAISESTI MITATTAVISSA

BEMER on EU:ssa hyväksytty lääkinnällinen laite. Se kuuluu luokkaan IIa (93/42/EEC), mikä tarkoittaa, että se on turvallinen itsehoitolaite kotikäytössä. Vuonna 2014 BEMER-terapialle perustettiin jopa oma laitekategoriansa "stimulointilaitteet fysikaaliseen verisuoniterapiaan", koska kohdennettu vaikutus verisuonten toimintaan voitiin osoittaa. Näyttö terapian toimivuudesta on siis ollut riittävä.

Eikä ihme, sillä terapian vaikutus voidaan mitata reaaliajassa - eli mikroverenkierron tila voidaan mitata ennen terapiaa, sen aikana ja jälkeen - ja huomata ero. Mittalaitteet eivät vain vielä ole yleistyneet terveydenhuoltoon. Niitä löytyy lähinnä tutkimuslaitoksista.

Signaalin kehittäjä, professori, lääkäri ja fyysikko Rainer Klopp, kävi demonstroimassa mikroverenkierron mittaamista ja BEMER-hoidon tehoa Suomessa vuonna 2015.

https://susannacastren.bemergroup.com/fi

Huom! BEMER-terapiaa annetaan myös eläimille. Hyviä tuloksia ollaan saatu niin hevosten kuin koirienkin hoidossa. Jos kiinnostuit niin kysy lisää!

Täältä saat lisää tietoa uudesta BEMER Horse setistä:

https://veterinary.bemergroup.com/fi_FI/Home

Täältä löydät tutkimustuloksia BEMERISTÄ:

https://www.dropbox.com/s/scnj1i4q4u18ofw/PubMed%20julkaisujen%20abstraktit1119.pdf?dl=0