Metamorfinen terapia

Metamorfinen terapia on stressiä lievittävä ja erityisen rentouttava vyöhyketerapeuttinen hoito, jossa käsitellään kevyellä ja pehmeällä kosketuksella jalan, käden ja pään alueella sijaitsevia selkärangan heijastealueita.

Metamorfinen hoito on kehitetty vyöhyketerapiasta astetta syvemmälle hoitamaan ihmisen sisäisiä tunnelukkiutumia. Sisäiset tunnelukkiutumat heijastuvat elämäämme ja valintoihimme. Ne saattavat estää meitä tekemästä oikeita valintoja elämässämme.

Tunnelukkiutumat sijaitsevat ihmisen selkärangassa. Selkäranka on elämän varasto. Selkäranka säilyttää kaikki muistot, jopa syntymää edeltävältä ajalta.

Metamorfinen hoito saattaa auttaa hoidettavaa tunnistamaan näitä lukkiutumia, sekä avaamaan niitä. Hoidon aikana tai lopputuloksena hoidettava tunnistaa sisäisesti nämä lukkiutumat ja parhaassa tapauksessa ryhtyy toimimaan elämässään niiden poistamiseksi. Metamorfisessa hoidossa korostetaan ennen kaikkea mahdollisuuksia ja vastuuta omasta itsestä. Hoidon pohjana olevan käsityksen mukaan hoidettavan elämä on hänen omansa ja hänelle täytyy sallia tila missä hän voi ottaa täyden vastuun elämästään.

Hoitaja on katalysaattori, hän vain suorittaa hoidon. Hoidettava itse tuntee hoidon sisäisesti. Hänen kehonsa ja mielensä toimii, kuten se parhaaksi näkee sillä hetkellä. Hoito on kevyttä, sivelevää ja tunnustelevaa. Hoidon vaikutus saattaa kestää vielä 2 - 4 päivää hoidon jälkeen.

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, joten hoidon vaikutukset ja tulokset vaihtelevat yksilöllisesti. Hoito sopii kaikenikäisille myös raskaana oleville äideille.

Varaa tästä aikasi.